Zaloguj  Zarejestruj  Zwroty i wymiana
Serwet
  Twój koszyk jest pusty.
 
{CATEGORY_PRODUCTS}

Polityka prywatności sklepu internetowego super-serwet.pl dostępnego pod adresem super-serwet.pl obowiązuje od 25 maja 2018 r.
UWAGA! Treść polityki została zaktualizowana i dostosowana do zmian RODO, które zaczną obowiązywać od 25.05.2018r.
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie w związku z prowadzoną aktywnością w naszym sklepie internetowym super-serwet.pl dalej „Sklep”, związaną z rejestracją konta, subskrypcją newslettera lub dokonywaniem zakupu produktów. Dlatego też, poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Sklep internetowy super-serwet.pl.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem „RODO”, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Sklepu internetowego, a także w bezpośrednim związku z nim.

Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych (ADO) Sklepu internetowego serwet-spa.pl jest: Beata Kordowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SERWET Beata Kordowska, z siedzibą pod adresem ul. Orląt Lwowskich 20, 74-101 Gryfino, NIP 858-143-16-50, nr REGON 320520625 („Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dane kontaktowe Administratora:
sklep@super-serwet.pl, tel. +48 535-115-785
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.
3. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Cel przetwarzania
Twoje dane przetwarzamy tylko, gdy mamy ku temu podstawę prawną, w tym zgodnie z zapisami zawartymi w art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f „RODO”. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Sklepie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:

- rejestracja w Sklepie, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- zawarcie i wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością i dokonania rozliczeń za zakup towarów w naszym sklepie, jak również dostarczeniem towarów zamówionych przez Ciebie, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze Sklepem, w tym świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- Twoja zgoda wyrażona w Sklepie w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Rodzaj danych
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zarejestrowania/zalogowania się oraz dokonywania zakupów w Sklepie, jak:
- imię i nazwisko
- adres do faktury i adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany do faktury
- nazwa firmy oraz nr NIP (w przypadku firm)
- numer telefonu
- adres e-mail
- adres IP
W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.
Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu dokonywania zakupów przez Sklep on-line (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym w skrócie „RODO”.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
- W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, może również dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
- W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
- W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
- Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
- W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Sklepie zakładki: Profil.
- Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami drogą elektroniczną podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
Podsumowując, masz prawo:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia,
– żądania ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia danych do innego administratora danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.
Nasze dane kontaktowe to: sklep@super-serwet.pl.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych (podmioty z usług, których korzystamy)
W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
W związku z prowadzeniem usług:
- firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
- osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
- dostawcy usług internetowych,
- dostawcom oprogramowania do obsługi klientów on-line, w tym do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*,

- dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za zakupy w Sklepie tj. Dotpay,
- dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
- podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
- firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.


Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes
administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Pliki Cookies („ciasteczka”)
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
- zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
- statystycznym co pozwala nam rozwijać Sklep, a zwłaszcza świadczone Usługi,
- marketingowym,
- udostępniania funkcji Sklepu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
- prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Sklepu.


Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

© Copyright Serwet. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Project i wykonanie: virtual people